Linux dotfiles.

Uppdaterad 6 månader sedan

Uppdaterad 9 månader sedan

A website for the sudoku solver.

Uppdaterad 10 månader sedan

Sudoku solver is a brute-force recursive solver for 9x9 sudoku puzzles.

Uppdaterad 10 månader sedan

Solutions to https://exercism.io tasks.

Uppdaterad 1 år sedan

Arch Linux package lists.

Uppdaterad 1 år sedan

Notes on Arch Linux system setup.

Uppdaterad 1 år sedan

A home router based on the NFF-Go framework.

Uppdaterad 1 år sedan

A solution to find the self-descriptive number in base 10.

Uppdaterad 1 år sedan

Maser's thesis proposal.

Uppdaterad 1 år sedan

A trivial netctl profile for eduroam.

Uppdaterad 1 år sedan

Notes on safe network setup.

Uppdaterad 1 år sedan

A set of trivial replication scripts.

Uppdaterad 1 år sedan

Virtualization scripts for Linux hosts.

Uppdaterad 1 år sedan

A list of excellent books, games, tutorials, blogs, articles and videos.

Uppdaterad 1 år sedan

GPG key management.

Uppdaterad 1 år sedan

Solutions to Cracking the Coding Interview 6th edition.

Uppdaterad 1 år sedan

An ESP8266 based webserver and a web-app.

Uppdaterad 1 år sedan

Notes on SSH tunnel setup.

Uppdaterad 1 år sedan

A profile for WPA enterprise.

Uppdaterad 1 år sedan