A simple concurrent web crawler written in Go.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Martins Eglitis 1b71f9f497 Implemented unidirectional channels 1 rok temu
.gitignore Initial commit, concurrency is set and ready 1 rok temu
README.md Initial commit, concurrency is set and ready 1 rok temu
crawler.go Implemented unidirectional channels 1 rok temu

README.md

crawler

A simple concurrent web crawler written in Go.