A solution to find the self-descriptive number in base 10.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

240 B

self-descriptive-number

A simple script for finding the self-descriptive number in base 10, which is 6210001000. As a side effect, this snippet shows that concurrency is not always making program execution faster (see previous commits).