A solution to find the self-descriptive number in base 10.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Martins Eglitis b566abe15d Update 'README.md' 1 år sedan
.gitignore Added CLI flags 1 år sedan
README.md Update 'README.md' 1 år sedan
self_descriptive_number.go Added tests 1 år sedan
self_descriptive_number_test.go Added tests 1 år sedan

README.md

self-descriptive-number

A simple script for finding the self-descriptive number in base 10, which is 6210001000. As a side effect, this snippet shows that concurrency is not always making program execution faster (see previous commits).