A solution to find the self-descriptive number in base 10.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Martins Eglitis b566abe15d Update 'README.md' 1 yıl önce
.gitignore Added CLI flags 1 yıl önce
README.md Update 'README.md' 1 yıl önce
self_descriptive_number.go Added tests 1 yıl önce
self_descriptive_number_test.go Added tests 1 yıl önce

README.md

self-descriptive-number

A simple script for finding the self-descriptive number in base 10, which is 6210001000. As a side effect, this snippet shows that concurrency is not always making program execution faster (see previous commits).