Martins Eglitis преди 1 година
родител
ревизия
e61b70748b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      init.sh

+ 1
- 1
init.sh Целия файл

@@ -1,3 +1,3 @@
#!/bin/sh

wpa_supplicant -i ${1} -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
wpa_supplicant -B -i ${1} -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Loading…
Отказ
Запис