WPA supplicant initialization and command line scan scripts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

274B

wpa

WPA supplicant initialization and command line scan scripts.

Usage

Enter the name of the interface as the first argument for the init.sh script. Then run the scan.sh to scan for the available networks.

Example

# ./init.sh wlp3s0b1
# ./scan.sh